acoso escolar qué hacer

Per què arts marcials?

La definició etimològica d'arts marcials, ve expressada per la seva ascendència llatina: Mart era el déu de la guerra, i per tant podem definir com les diferents arts per combatre amb l'enemic.
Però aquesta definició pot ser pejorativa per al profà en la matèria. Els successos que apareixen en els mitjans de comunicació, solen presentar a les persones que les practiquen com agressives. Persones que pretenen treure avantatge d'aquests coneixements, com porters de discoteca o bandes de diversa índole. La realitat és ben diferent.

Quan les arts marcials les imparteix un professional seriós, ensenyen als alumnes a tenir autocontrol i disciplina, posant l'accent en ser pacífics i en no utilitzar els coneixements adquirits si no és en legítima defensa. Les arts marcials per a nens i adolescents, són fonamentals per millorar l'autoestima i la confiança en un mateix. A l'entrenament físic, acompanya un codi de conducta, en què el respecte al company i el professor són essencials. Per entrenament en arts marcials millorem il'assertivitat corporal.

Existeixen multitud d'arts marcials. L'art marcial que nosaltres ensenyem en els cursos de prevenció de l'assetjament escolar, és el Yawara-Jitsu, que podríem definir com "Defensa Personal Científica". És un sistema de defensa personal científic, racional i progressiu, que ensenya als nens i adolescents un protocol d'actuació per saber que fer quan pateixen una agressió física.