acoso escolar qué hacer

 

 

Defensa Personal

 

L'àrea de defensa personal ensenya un protocol de defensa de la integritat física; pràctica tècniques de relaxació i autocontrol; treballa la psicomotricitat, millorant amb tot això la confiança en si mateixos i la capacitat de protegir-quan no es té la protecció d'un adult.

 

 

Nens de 6 - 9 anys

 • Concepte d'autodefensa
 • Diferències entre el comportament passiu, assertiu i agressiu
 • Posició corporal
 • Guàrdia defensiva
 • Desplaçaments i maniobres bàsiques de defensa
 • Exercicis de respiració/relaxació i autocontrol
 • Examen final

 

 

 

Nens de 10 - 13 anys

 • Concepte d'autodefensa
 • Diferències entre el comportament passiu, assertiu i agressiu
 • Posició corporal
 • Guàrdia defensiva
 • Desplaçaments i maniobres bàsiques de defensa
 • Defensa contra agafades i cops
 • Exercicis de respiració/relaxació i autocontrol
 • Examen final

 

 

 

Nens de 14 - 17 anys

 • Concepte d'autodefensa
 • Diferències entre el comportament passiu, assertiu i agressiu
 • Posició corporal
 • Guàrdia defensiva
 • Desplaçaments i maniobres bàsiques de defensa
 • Defensa contra agafades i cops
 • Defensa a terra i des de terra
 • Exercicis de respiració/relaxació i autocontrol
 • Examen final