acoso escolar qué hacer

 

 

Asertividad

 

L'àrea psicològica per als nens de 14 a 17 anys, ensenya a identificar el problema de l'assetjament. Tracta l'ús del llenguatge de manera assertiva. Treballa tècniques per millorar l'habilitat social i treballa el concepte d'auto-imatge, per a superar qualsevol percepció errònia d'un defecte físic o sensació d'inferioritat.
Aquest bloc està dividit en 4 sessions:

acoso escolar qué hacer Definició i identificació de la conducta d'assetjament.
acoso escolar qué hacer Informar de l'assetjament. Protocol d'actuació.
acoso escolar qué hacer L'observador què fer quan veus a algú a qui estan assetjant?
acoso escolar qué hacer Autodefinició i autoestima

A continuació es mostren les programes per a cada franja d'edat:


NIÑOS DE 14 - 17 ANYS

 

 

Sessió acoso escolar qué hacer Definició i identificació de la conducta d'assetjament.

OBJECTIU:

Que els alumnes identifiquen què és l'assetjament escolar, i les múltiples formes en què aquest es pot presentar:
 • Assetjament físic.
 • Assetjament psicològic.
 • Extorsió.
 • Assetjament visual.
 • Exclusió.
 • Assetjament sexual.
 • Assetjament racial.

Així com que assenyalin com se sent un quan és assetjat.

ACTIVITATS:

 • Introducció molt breu sobre el que és l'assetjament i per què em fa sentir malament.
 • Dinàmica de rebuig: els estereotips llocs al front.
 • Tempesta d'idees sobre el que és assetjament, així com les diferents formes en què es pot donar aquest.
 • Tempesta d'idees de com un se sent quan és assetjat, i efectes a llarg termini de l'assetjament.

 

 

 

Sessió acoso escolar qué hacer Informar de l'assetjament, protocol d'actuació i quins són els meus.

OBJECTIU:

Que els alumnes s'adonin de la importància de "denunciar" l'assetjament de cara a evitar que aquest es perpetuï.
Desenvolupament d'un protocol de "denúncia" quan es produeix una situació d'assetjament (què puc fer quan em assetgen?).
I analitzin quals són els meus drets i deures.

ACTIVITATS:

 1. Tormenta d'idees (dividir la pissarra en dues):
  • de les raons per les quals un suposadament no ha de dir als professors, que està sent assetjat
  • de les conseqüències de no denunciar-ho.
 2. Realitzar un llistat de quins són els meus drets (dividir-lo en: a la família, al'escola, amb mi mateix).
 3. Establir en petit grup quines són les pautes més adequades per denunciar que estic sent assetjat. Posterior posada en comú en gran grup.
 4. Realitzar un llistat de quins són els meus deures.

 

 

 

Sessió acoso escolar qué hacer L'observador Què fer quan veus que a algú li estan assetjant?

OBJECTIU:

Que els observadors de les situacions d'assetjament actuïn en comptes de quedar passius davant els esdeveniments.
Que formin part de la solució davant el problema de l'assetjament a les aules, generant un entorn de seguretat a l'escola.

ACTIVITATS:

 1. Explicar els tres tipus d'observadors que hi ha:
  • No fa res i ignora la situació.
  • El que actua de forma negativa i anima l'assetjador.
  • Qui realitza una acció responsable.
 2. Identificació d'emocions: mirar-se als ulls en parelles i veure què és el que senten, com és l'emoció de l'altre ...
 3. Tormenta d'idees de les raons per les quals un quan veu una situació d'assetjament no actua. Recordar els deures dels que parlem el dia anterior
 4. Esculturas d'expressió emocional.
 5. Al costat de la pluja d'idees anterior, anotar quines són les conseqüències que algú presenciï una situació d'assetjament, i que no faci res.
 6. Lista d'accions que fomenten l'assetjament i accions que dissuadeixen de l'assetjament.
 7. Fer un codi de l'observador participant.

 

 

 

Sessió acoso escolar qué hacer Autodefinició, autoestima i assertivitat.

OBJECTIU:

Reforçar l'autoestima dels alumnes, de cara a millorar la seva autoafirmació davant possibles casos d'assetjament psicològic o físic.
Veure la importància del llenguatge que fem servir amb nosaltres mateixos amb vista a fomentar una alta o baixa autoestima.
La importància de acceptar-nos com som, amb els nostres punts forts i els nostres punts febles.

ACTIVITATS:

 1. En petit grup fer un llistat amb les coses que m'agraden de mi (tant físiques com psicològiques).
 2. Decir coses positives dels companys (en roda).
 3. Explicar la diferència entre assertivitat, passivitat i agressivitat.