acoso escolar qué hacer

Què és l'assetjament escolar?

 

MANIFESTACIONS DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR:

 

 

LA IMPORTÀNCIA D'UNA INTERVENCIÓ:

 

 

ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ:
 
Diversos estudis han demostrat la importància del canvi del clima social a l'aula i en les relacions interpersonals de cara a la prevenció de conductes violentes dins i fora del centre educatiu (Trianes i Fernández-Figares, 2001); apostant per la inclusió de mòduls específics de prevenció de l'assetjament escolar dins del currículum del nen, on les figures implicades són totes aquelles que tenen a veure amb els alumnes, ja sigui de manera directa o indirecta (és a dir: pares, psicopedagogs, psicòlegs, professors de qualsevol assignatures, etc).
 
Així, Monges Casares, com a part de les activitats a desenvolupar a l'aula proposa:
 
Assenyalant que això possibilitarà que els xavals es facin competents en la seva autoprotecció i seguretat personal. Que aprenguin a prevenir, evitar o actuar en les circumstàncies en les que no siguin respectats els seus drets pels seus companys.
 
Per la nostra part, establim que si bé la finalitat última de la prevenció de l'assetjament escolar, és aconseguir dotar els nens i adolescents de recursos personals i socials, apostem no només per una intervenció caracteritzada per una dimensió psicoeducativa, sinó a més (ludint a la formulació típica: físic, psíquic i social) per una dimensió d'oci i temps lliure i una altra d'autodefensa. Pensem que totes aquestes àrees són essencials a l'hora de dotar d'aquests recursos, als nens i adolescents perquè siguin capaços de defensar els seus propis drets.

 

 

BIBLIOGRAFÍA: